• Welkom bij VVD Loon op Zand

  Welkom op de website van de VVD, afdeling Loon op Zand. Deze website biedt u op regelmatige basis actuele informatie over de activiteiten en standpunten van onze fractie. Surft u op uw gemak door deze liberale website waarop u allerlei interessante informatie terug zult vinden. Schroom niet, indien u vragen heeft, rechtstreeks contact op te nemen met onze bestuursleden. De contactgegevens kunt u vinden onder het kopje ‘mensen’. Lees verder

 • VVD op zondag

  28 februari − Veel mensen weten het weekend voor de verkiezingen nog niet op wie ze willen gaan stemmen. Natuurlijk zijn er debatten op de landelijke televisie, maar dat is voor veel mensen nog steeds een 'ver van mijn bed show'. Het VVD netwerk de Langstraat (Loon op Zand, Waalwijk en Heusden) willen daar verandering in brengen en de politiek naar u toe halen. We organiseren daarom samen 'VVD op Zondag' om mensen de kans te geven kritische vragen te stellen aan landelijke en lokale politici van verschillende stromingen. We hopen op deze manier voor ieder wat wils te creëren en te kijken of we dit concept kunnen uitbouwen voor onze drie gemeenten.Heb je dus dringende vragen over de zorg (a), economie en arbeidsmarkt (b), normen en waarden (c) en integratie (d)? Deze onderwerpen komen tijdens 'VVD op Zondag' aan bod. We gaan op deze dag in een ronde tafel setting in op o.a. deze onderwerpen. Mensen kunnen vragen stellen (live of via facebook) aan verschillende lokale en landelijke politici. Een lokale politicus zal het gesprek leiden en de tijd bewaken. We verwachten dat we ongeveer een uur tot maximaal anderhalf uur (13:30 tot 15:00) in gesprek zullen zijn. We gaan er een mooie middag van maken en na het evenement is er vanzelfsprekend tijd om na te praten en te borrelen. We zijn op dit moment (feb. 2017) nog volop met de organisatie bezig van deze bijeenkomst en zullen via onze sociale media kanalen extra informatie gaan geven. Lees verder

 • Begroting 2016

  11 november − VVD wil bestuurlijke toekomst op de Agenda Drie en elf november 2016 is in twee delen de begroting van de gemeente Loon op Zand behandeld. Fractievoorzitter Frank van Wel, heeft namens onze partij o.a. gepleit om de toekomst van de gemeente Loon op Zand op de agenda te zetten. Wat willen wij? En waarom? De VVD Fractie stelt in deze begroting vast dat er nagenoeg geen vrije financiële ruimte is, dit maakt onze gemeente erg kwetsbaar en houdt nieuwe ontwikkelingen tegen. Daarnaast laat het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ laat zien dat het vertrouwen in het gemeentebestuur gestegen is, maar het blijft op zichzelf dramatisch laag. Onze gemeente heeft de hoogste lasten in de regio, zoals OZB, lokale heffingen en onze inwoner en het verenigingsleven worden gekort. De ambtelijke organisatie is klein, kwetsbaar en te afhankelijk van individuen om onze gemeenschap te kunnen bedienen. Hierdoor betwijfelt de VVD of de schaal van onze gemeente wel toereikend is om onze inwoners goed van dienst te kunnen zijn. Wij stellen dan ook de vraag, krijgt onze inwoner, vereniging en ondernemer wel wat zij verdient? Wij vinden dan ook dat je de vraag over herindeling eens een keer neer moet leggen bij onze inwoners. Tijdens de vergadering bleek dat het college wel wil praten met inwoners, maar zij wil de ultieme vraag: Samenwerken, Fuseren of Herindelen niet voorleggen. Wij betreuren dit. Onze gemeente heeft de mond vol over praten met de inwoners en hun betrekken bij de toekomst van onze gemeente. Echter, zodra het eigen bestuur in gevaar dreigt te komen, sluiten zij volgens ons de deuren. De VVD vindt dat je op deze manier inwoners niet betrekt. Op onze website www.loonopzand.vvd.nl leest u onze volledige bijdrage voor de begroting. Hierin vragen wij aandacht voor de aanpak van overlast van arbeidsmigranten, de kosten van het Klavier, onderhoud van Groen en de bezuinigingen op de verenigingen. Wilt u met onze fractie in gesprek over onze bijdrage, kijk dan op onze website of benader onze fractieleden: Frank, Suzan, Jacky en Richard. Het Brabants Dagblad schreef hierover: http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/loon-op-zand/toekomst-gemeente-op-agenda-raad-loon-op-zand-1.6633217 U kunt de vergadering ook terugkijken, hierin staan ook de moties en amendementen: https://channel.royalcast.com/loonopzand/#!/loonopzand/20161110_1 Lees verder

 • Bijdrage VVD in raadsvergadering 19 mei 2016

  22 mei − Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Loon op Zand vergadert. Lees verder

 • Antwoorden op de vragen over de vluchtelingen in de gemeente Loon op Zand

  26 januari − Vandaag ontving de VVD fractie de antwoorden op de eerder gestelde vragen mbt de vluchtelingen in de gemeente Loon op Zand. De antwoorden treft u in de bijlage aan in rode tekst. Lees verder

 • Vragen over de vluchtelingen in de gemeente Loon op Zand

  18 januari − Naar aanleiding van de vele vragen die wij hebben over de vluchtelingen die op dit moment in de gemeente Loon op Zand verblijven heeft de VVD fractie vragen aan het college van B&W gesteld. De vragen treft u hieronder, zodra wij de antwoorden ontvangen zullen wij deze hierbij plaatsen. Lees verder

 • Standpunt tijdelijke opvang asielzoekers

  17 december − Voor meer informatie kijk ook op www.loonopzand.nl/opvang Lees verder

 • Tweede termijn Begroting

  14 november − De VVD heeft op 12 november twee moties ingediend. De eerste motie ging over het budget samenlevingsiniatieven. Wij vinden dat het beleid rondom dit budget heeft gefaald. Verder gaan met dit budget betekend in onze ogen dat er geëxperimenteerd wordt met belastinggeld. In de tweede motie hebben wij gevraagd aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is om overlastgevende arbeidsmigranten te weren uit onze gemeente. In onze beleving is er niets mis met mensen die hier komen wonen en werken. Echter, veroorzaak je overlast en pleeg je crimineel gedrag dan vinden wij dat zij geweerd moeten worden uit onze gemeente. Daarnaast hebben wij tegen de begroting gestemd. Wij vinden dat er niet meer uitgegeven kan worden dan er binnenkomt. De komende jaren is dit wel het geval en dit kunnen en willen wij niet ondersteunen. Meer leest u in het woordelijk verslag in de bijlage. Lees verder

 • Begrotingsvergadering 5 november 2015

  06 november − De VVD heeft op 5 november in de begrotingsbehandeling gepleit voor veilige wegen, passende accommodaties in alle kernen en financiën die op orde zijn. Daarnaast hebben wij een motie ingediend omtrent de afschaffing van het budget samenlevingsinitiatieven. Ten slotte zijn wij van mening dat arbeidsmigranten kunnen vertrekken wanneer zij overlast veroorzaken! Meer leest u in de bijlage. Lees verder

 • 200 woorden mbt Begroting 2016

  02 november − 200 woorden een eerste reactie op de begroting 2016 Lees verder

 • Een verslag van de raadsvergadering van 24 september

  26 september Lees verder

 • Fractievoorzitter VVD Loon op Zand draagt stokje over aan Frank van Wel

  01 september Lees verder

 • VVD verwacht actieve rol van Gemeente èn ondernemer.

  23 augustus Lees verder