Algemene beschouwingen 2018

Op 1 november 2018 is de begroting van onze gemeente behandeld. De VVD heeft aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Huishoudboekje van onze gemeente;
  • Dienstverlening gemeentelijke organisatie;
  • Onder van wegen, groen en riolering
  • Afhandeling projecten, fietsstraat Loon op Zand, Oversteek bevrijdingsweg Kaatsheuvel, Verkeerstructuur Loon op Zand
  • Veiligheid in onze gemeente
  • Arbeidsmigranten Droomgaard
  • Lokale ondernemers

In de bijlage vindt u onze bijdrage en motie over verkeersprojecten. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met onze raadsleden Frank, Suzan en Richard of met onze ondersteuners Werner, Miranda Pim of Ludolf.