Reactie VVD krantenartikel formatie

Uit de krant heeft de VVD vernomen dat de coalitiepartijen voor ''meer dan 80 procent klaar zijn en op alle tot dusverre besproken punten overeenstemming hebben bereikt”. Na een lange periode van vergaderen achter gesloten deuren heeft u uw inwoners en oppositiepartijen bijgepraat.


Tevens heeft de VVD de uitnodiging van formateur Bruijninks ontvangen om over dit akkoord te spreken. De VVD gaat wel in op deze uitnodiging. Een uitgestoken hand tot een gesprek nemen wij altijd aan. Onze fractie vindt het opmerkelijk dat de formateur meldt in de krant, dat het mooi zou zijn als er een raadsakkoord komt. Tegelijkertijd meldt hij dat het hem niet uitmaakt als dat niet het geval zou zijn.


Daarmee geeft de formateur aan hoe hij tegen de inbreng van de oppositiepartijen aankijkt. Wij hopen dat dit niet de nieuwe bestuursstijl is die de heer Bruijninks voor ogen heeft. In tegenstelling tot het krantenbericht hoopt de VVD op een constructieve samenwerking, waarin de inhoud van de Collegevoorstellen en het welzijn van onze inwoners, ondernemers en verenigingen voorop staan. Wanneer de coalitiepartijen besluiten deze lijn niet te volgen, kunt u van de VVD stevige oppositie verwachten.


 

Namens de VVD fractie,

 

De heer F. van Wel

Fractievoorzitter VVD Loon op Zand