Opiniestuk van Miranda Geijsen


Extra ondersteuning voor de mantelzorgers

Kies voor de VVD! Kies voor doen

Mijn naam is Miranda Geijsen, ik ben 49 jaar en samen met mijn gezin woonachtig in het mooie kerkdorp Loon op Zand! Ik sta op plaats 5 van de kandidatenlijst voor de VVD Loon op Zand. Ik heb 10 jaar lang ervaring als pleegouder in de crisisopvang voor de jeugdzorg. Daarnaast ben ik mantelzorger voor mijn vader die dit jaar 80 jaar hoopt te worden. Ik weet uit eigen ervaring welke impact een verschrikkelijke ziekte heeft op een jong gezin met 2 kinderen. Mantelzorgers zorgen voor hun naasten, een kind, een partner, een ouder. Zij ervaren dit niet altijd als een vrijblijvendheid maar soms als een plicht. Je bent immers erg begaan met deze persoon. De duur van deze zorg eindigt vaak pas als diegene voor wie men zorgt beter wordt of in het trieste geval komt te overlijden. Het zorgen voor die naaste kan iemand beperken in zijn of haar sociale contacten. Je kunt niet meer naar je vereniging omdat de verzorgde niet lang alleen thuis kan blijven en afspraken met vrienden kunnen minder worden. Je wereld wordt ineens erg klein.  Met andere woorden je dagelijkse leven komt in het teken te staan van diegene voor wie je zorgt. Dit alles doen mantelzorgers met liefde maar kunnen daarin wel ondersteuning gebruiken! Het is dan ook heel fijn dat er voor de mantelzorgers binnen onze gemeente diverse uitjes en bijeenkomsten worden georganiseerd. Het is prettig om ervaringen uit te wisselen. Deze uitjes en bijeenkomsten komen tot stand door een (kleine) subsidie vanuit onze Gemeente. Naast uitjes vind ik het belangrijk dat mantelzorgers ergens terecht kunnen met hun vragen en ondersteuning kunnen krijgen wanneer het ze eventjes niet meer lukt. Deze voorzieningen moeten goed gefaciliteerd zijn zodat onze mantelzorgers ontlast kunnen worden wanneer het nodig is. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat mensen overlopen van de werk, gezin en mantelzorgcombinatie. Omdat ik van mening ben dat dit alles zeer belangrijk is mag hierop niet worden beknibbeld. We moeten klaarstaan voor onze inwoners!

Het motto van de VVD dat we samen de mouwen opstropen en dat we het samen doen kan ik alleen maar toejuichen.

Vindt u dat ook? Stem dan op 21 maart op de VVD!

Miranda Geijsen

Nummer 5. VVD Loon op Zand