VVD zegt nee tegen huisvesting arbeidsmigranten op vakantieparken


Tot onze grote verbazing heeft de VVD Loon op Zand uit de pers moeten vernemen dat er wederom arbeidsmigranten gehuisvest worden op een vakantiepark in onze gemeente. Op 10-11-2017 is de VVD-motie door de hele raad aangenomen, waarin staat dat de huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken niet past binnen de recreatieve doelstellingen van onze gemeente. De VVD fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college.


1) Waarom heeft het college de gemeenteraad niet actief ingelicht over deze zaak?


2) Per wanneer is er sprake van huisvesting van arbeidsmigranten op camping Duinlust en hoeveel personen betreft het?


3) Waarom wijkt het college af van het standpunt van de gemeenteraad?


4) Per wanneer is de eerste mogelijkheid om de huisvesting te beëindigen?


5) Wat kan de gemeenteraad doen om deze situatie zo snel mogelijk stop te zetten?


6) Op 19-02-2018 heeft de portefeuillehouder middels een portefeuillehouders overleg de raad geïnformeerd over arbeidsmigranten. Was u toen al op de hoogte van deze situatie? Zo ja, waarom heeft u de gemeenteraad niet actief geïnformeerd? Zo nee, wanneer was u wel op de hoogte?