Opniestuk Richard de Kort

VVD Loon op Zand, Klaar voor de toekomst! Kies voor doen!

Het wordt tijd dat we stoppen met overleggen en daadwerkelijk aan de slag gaan. De mouwen opstropen, gewoon doen! Dat was vorige keer het startschot van onze lijsttrekker, Frank van Wel uit Loon op Zand.


Een moderne gemeente die zich dienstbaar opstelt; ook naar onze eigen ondernemers!

Ik ben Richard de Kort (41) uit Kaatsheuvel en zit momenteel in de gemeenteraad. Ik zou hier graag mee verder gaan naast mijn dagelijkse werk in Transport & Logistiek in de haven van Rotterdam. Zoals ik meerdere keren in deze raadsperiode als leidraad heb uitgesproken, zal ik er ook nu weer op toezien dat ons gemeentebestuur handelt naar de collectieve belangen van onze gemeenschap! Vandaar dat wederom één van onze stellingen luidt: ‘De gemeente is er voor u, niet andersom!’


Waar gaat het dan bijvoorbeeld om: als onze inwoners plannen indienen voor de verbouwing van hun eigen woning, of als organisator van een evenement namens hun vereniging, dat er meegedacht wordt vanuit mogelijkheden en oplossingen in plaats vanuit de onmogelijkheden met een risicomijdende houding.


Daarnaast krijgt de VVD van onze eigen ondernemers terug dat de service mentaliteit van onze gemeente naar hen toe tekort schiet en dat afspraken niet worden nagekomen. De VVD vindt dat er te vaak ‘nee’ als standaard antwoord wordt gebruikt en hierdoor gaan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven aan onze gemeente voorbij. Vandaar dat we in ons VVD kernpuntenprogramma voor de komende raadsperiode hebben staan dat de gemeente meer basisvertrouwen in onze ondernemers moet hebben. Wij gaan voor minder regels en meer ondernemerschap! Bedrijven moeten we stimuleren met een goed vestigingsklimaat.


Voor de komende raadsperiode heb ik drie aandachtspunten:

  1. Het onderhoud van de wegenstructuur en het openbaar groen in onze dorpen is een kerntaak van de gemeente. Wij willen de kwaliteit verhogen van onze openbare ruimte zodat het goed ‘gastheerschap’ uitstraalt naar onze eigen inwoners, ondernemers en toeristen.
  2. Wij vinden het belangrijk dat bij lokale opdrachten onze eigen ondernemers een eerlijke kans geboden wordt om in te schrijven. 
  3. Voorzien in voldoende levensloopbestendige woningen zodat onze eigen starters en ouderen in hun eigen kerkdorpen kunnen blijven wonen.. Ook in het buitengebied!

Ik vind dat er ook op dit vlak nog genoeg verbeterd kan worden en dat zijn niet allemaal moeilijke dingen! De mouwen moeten worden opgestroopt, gewoon doen! En daar hebben wij uw hulp bij nodig. Kies met de VVD voor doen! Stem 21 maart VVD Loon op Zand.


Richard de Kort