Margriet Ackermans

Adres:Lage Zandschel 58
5171 TG Kaatsheuvel
Contact:tel: 06-53864196


 Waarom de VVD

Het uitgangspunt “zelf verantwoordelijkheid (nemen)” spreekt me vooral aan. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven en de keuzes die we daar in maken. Uiteraard moeten we mensen hulp bieden die dit nodig hebben, maar het besef van eigen verantwoordelijkheid mag niet verdwijnen.

 Als de VVD het voor het zeggen zou hebben, wat gebeurd dan als eerste?

De gemeente heeft op een aantal belangrijke terreinen een actieve rol. Zo moet zij voor een voldoende niveau van veiligheid zorgen voor de inwoners van onze gemeente. Hierbij gaat het met name om de bestrijding van criminaliteit en overlast, dat de hoogste prioriteit verdient.

Naast de fysieke veiligheid, dient de gemeente voorwaarden te scheppen op het gebied van sociale veiligheid. Dit is in de huidige economisch lastige tijden van groot belang. Ook nu moet iedereen voldoende kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien en om in onze samenleving te participeren. Het is daarom belangrijk dat ondernemers de ruimte krijgen.

 Wie is Margriet?

Ik ben Margriet Ackermans, 39 jaar en woon met mijn vriend in Kaatsheuvel. Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Rabobank Nederland.