Richard de Kort

Adres:Lage Zandschel 58
5171 TG Kaatsheuvel
Contact:tel: 06-53924108


Wie is Richard?

 

Ik ben mijn werkzame leven begonnen in de sector transport & logistiek en waarin ik als ‘Lead Buyer’ nog steeds met veel plezier werk in de tankcontainer business bij RMI Global Logistic Services in Rotterdam-Botlek. Ik ben ooit in het transport terechtgekomen via Ome Peter van Beers uit Loon op Zand die me al jong wist te interesseren voor vrachtwagens (met name DAF) en techniek in het algemeen. Vandaar dat meedoen in het vrachtwagenklassement van de Dakar Rally één van mijn grote dromen is.

Ik heb op de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg gestudeerd van 1996 tot 2001 (combinatie van bedrijfskunde en bestuurskunde) en recent heb ik een postdoctorale Executive MBA Public & Private studie afgerond aan Nyenrode in Breukelen. Daarnaast ben ik al jarenlang lid van Rabobank De Langstraat en tot 2013 lid van de Stimuleringscommissie voor de kernen binnen onze Gemeente geweest.

Tenslotte ben ik heel lang bezig geweest met het uitpluizen van onze familiegeschiedenis en het verhaal achter de stamboerderij aan de Gasthuisstraat. Daarbij vind ik de typische Brabantse literatuur, zoals bijvoorbeeld de romans van Toon Kortooms, erg mooi en vind ik (Midden-) Brabantse geschiedenis erg interessant. Vandaar dat ik lid ben van beide Heemkundekringen De Ketsheuvel èn Loon op ’t Sandt. Ik ben onder meer opgegroeid in Kaatsheuvel en De Moer en heb op de boerderij van mijn Opa en Oma aan de Gasthuisstraat een flinke slag meegekregen van het ouderwetse boerenleven van weleer aan de ‘Vaortkaant’. Ook kwam ik veel bij Opa en Oma van Beers van moeders kant aan de Van Salm-Salmstraat in Loon op Zand (onder Loonse mensen bekend als Willy van Beers van de pedicure en / of de ‘Waterleiding’). Daardoor staat de eenvoudige filosofie ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ in mijn geheugen gegrift.

Mijn vader komt uit de bouwwereld en bij wie ik van jongs af aan mee (toen vooral: in de weg) heb gelopen en zo ‘werken voor je geld’ stevig heb meegekregen. Dat principe ken ik al sinds we lange tijd in De Moer in de Middelstraat hebben gewoond. Iedereen die kàn werken, moet werken voor z’n geld; uitzonderingen bevestigen die regel en daarvoor hebben we begrip. Om hulp en bijstand voor de huidige èn komende generaties te kunnen garanderen, vind ik dat misbruik van onze sociale voorzieningen streng moeten worden aangepakt. Voor mij persoonlijk blijft het op de barricaden staan voor de collectieve belangen van onze samenleving de boventoon voeren en vandaar dat ik als enige De Kort in onze familie politieke ambities heb.

Kortom, ik ben er trots op dat ik een Ketsheuvelse ben, ene van Henk van Harrie de Kort van de Gasthuisstraat, oftewel Boer de Kort. Sommige mooie tradities kan ik gelukkig voortzetten, weliswaar in plaats van onze stamboerderij aan de Gasthuisstraat, nu samen met mijn vriendin Margriet en onze twee lieve dochtertjes Iris & Mara in ons nieuwe stamhuis aan de Lage Zandschel. Zoals het op de Santschelle van weleer betaamt.

Waarom de VVD?

 

De VVD is een politieke beweging van mensen die graag het voortouw nemen in onze maatschappij. Zij die graag een voorbeeldfunctie vervullen, niet vanuit eigenbelang, maar oprecht op de barricaden staan voor het algemeen belang! Juist in onze verwende en luxe samenleving gaan sommige dingen ‘over the top’, schieten we door in onze meningsvorming en worden we gauw te ‘zielig’. Althans, dat is mijn persoonlijke mening; als ik het acht uur journaal naga, vind ik dat zieligheid te veel de norm wordt in plaats van ouderwetse zuinigheid. Daarom ben ik trots op mijn Kaatsheuvelse en Loonse wortels en als het moet op m’n Brabantse klompen een echte liberale maat aangeef: eerst je maatschappelijke plichten vervullen en hard werken, daarna pas om je rechten vragen! Daarbij past naar mijn mening een eigen verantwoordelijkheidsgevoel waarin je dat soort dingen nagaat voordat je naar een ander gaat kijken en wijzen. En dingen die je thuis niet doet, doe je ook niet ergens anders en dus ook niet op straat!

 

Als Raadslid voor onze mooie gemeente wil ik de kwaliteit van ons Gemeentelijk bestuur flink vergroten met als focus van Loon op Zand dè toeristisch-recreatieve gemeente van Brabant maken. Behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed èn in goede samenwerking met de Efteling dit speerpunt realiseren. Daar ligt onze kracht en daarmee onderscheiden we ons in Brabant! Daarnaast wil ik bereiken dat ons bestuur eindelijk eens een solide en eerlijk beleid gaat voeren, anticiperend op wat er op de lange termijn op ons af gaat komen en dat goed is voor ALLE mensen in onze gemeente. Ons aller - gemeentelijk - belang staat voor mij voorop en geen deelbelangen of verschillende beoordelingen per casus, die achteraf nogal eens gelijkwaardig blijken te zijn. Gelijkwaardige gevallen dienen gelijk behandeld te worden! Iets wat naar mijn mening gerealiseerd kan worden door eindelijk eens planmatig te werk te gaan en je als Gemeente voor te bereiden op wat komen gaat met een duidelijke stip op de horizon. Dan heb je structureel daarvoor capaciteit beschikbaar in plaats van ad hoc beslissingen te moeten nemen en steeds van probleem naar probleem te schieten. Dus waar willen we naartoe met onze Gemeente en wat zijn onze – wettelijke – kerntaken gezien de toekomst die we met z’n allen tegemoet gaan? Daarin een duidelijke keuze maken en de rest is luxe! Diè (wettelijke) taken vervolgens eens met zo min mogelijk belastinggeld zo effectief mogelijk uitvoeren zoals het hoort! Zoals bijvoorbeeld goed beheer en onderhoud aan onze wegen en het openbaar groen. Daarbij krijgen onze eigen ondernemers te allen tijde gelijke kansen om mee te doen ten opzichte van anderen. Het interactieve traject Samen Loont tenslotte vind ik voor die lange termijn koersbepaling erg belangrijk en waartoe wij als VVD graag in gesprek gaan met alle inwoners uit alledrie de kernen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze verenigingen. Centrale vraag voor ons als VVD Fractie in dit traject is of we uiteindelijk gelukkig blijven met ons kleinschalige gemeentebestuur of dat herindeling toch meerwaarde biedt?

 

Wat doe je voor onze partij?

In de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 ben ik gekozen tot Raadslid voor de VVD in Gemeente Loon op Zand. Namens de VVD Fractie zit ik in het Kernteam Samen Loont en in het Audit Comité. Van 2000 tot 2005 ben ik algemeen bestuurslid van VVD Afdeling Loon op Zand geweest. Sinds de voorbereidingen in 2013 voor de laatste Gemeenteraadsverkiezingen ben ik permanente campagneleider namens VVD Loon op Zand voor alle verkiezingscampagnes van de VVD.


Tenslotte ben ik sinds 2011 lid van het landelijke netwerk van de VVD partijcommissie Economische Zaken & Innovatie.

 

Wat zijn mijn portefeuilles?

1.     Vergunningen en bijzondere wetten

2.     IDOP

3.     Volkshuisvesting en Wonen

4.     Openbare werken

5.     Financiën

6.     Gemeentewinkel

7.     Bruisend Dorpshart

8.     Verkeer, vervoer en verkeersveiligheid

 


Kort C.V. 

 

Opleidingen en trainingen:

 • Executive MBA Public & Private, Nyenrode Business University te Breukelen sinds 2011 en afgestudeerd in oktober 2017. THESIS ONDERWERP: “De Staat in een spagaat op de balans tussen (teveel) rechtsbescherming en (te weinig) street justice?”
 • Diverse trainingen bij de Haya van Somerenstichting, deelnemer aan de Masterclass van VVD Brabant 2011/2012 en deelnemer aan de VVD Kadertraining 2016.
 • Beleids- & Organisatiewetenschappen, Universiteit van Tilburg
  Diploma behaald in 2001
 • Atheneum, Cambreurcollege te Dongen
  Diploma behaald in 1996


Beroepshalve uitgeoefende recente functies:

 • 2012 – heden; Lead Buyer (Hoofd Transportinkoop) bij R.M.I. Global Logistic Services in Rotterdam-Botlek
 • 2009 – 2012; Supply Chain Planning/Import Logistics Coördinator – in opdracht van Dekker Tankopslag & Transport werkzaam bij Solae Europe S.A. te Ouderkerk a/d IJssel

 

Andere maatschappelijke activiteiten:

 • 1998 / 2012 – heden; Lid van beide Heemkundekringen ‘De Ketsheuvel’ (voorheen lid van Strol Zaand) en ‘Loon op ’t Sandt’
 • 2001 – 2013; Lid van de Commissie voor het Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat voor de kernen binnen Gemeente Loon op Zand.