Openbaar groen en veilige wegen

De kwaliteit van de lokale infrastructuur en het openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor zowel een goede verkeersdoorstroming als voor de kwaliteit van de leefomgeving. Volgens de VVD is er teveel bezuinigd op het onderhoud van wegen en is het tijd om hierin te investeren. 

Het onderhoud van het openbaar groen in onze drie kernen is volgens de VVD een kerntaak van de gemeente. Dit moet goed ‘gastheerschap’ uitstralen. 

De VVD Loon op Zand wil:

  • Een goede bereikbaarheid van alle drie de kernen;
  • Veilige wegen, kruisingen, voet- en fietspaden in onze gemeente;
  • De verkeersveiligheid waarborgen, ook in drukke weekenden; 
  • Handhaving van de Nightliner om onze jeugd op een veilige en betaalbare manier thuis te brengen;
  • Snelheid beperkende maatregelen alleen toepassen als nut- en noodzaak ervan zijn aangetoond;
  • Gratis parkeren in de hele gemeente;
  • Dat het openbaar groen op orde is en goed ‘gastheerschap’ uitstraalt.