III. Een bruisend verenigingsleven

De dorpskernen in de gemeente Loon op Zand kenmerken zich door het bruisende verenigingsleven dat in elke kern aanwezig is. De sport-, cultuur-, muziek- en recreatieve activiteiten vormen de basis van de samenleving en samenhorigheid. Vele enthousiaste verenigingen en stichtingen maken dit met haar vrijwilligers mogelijk, zij zijn de dragende pijler van onze Loonse samenleving. Wij zijn van mening dat we hier meer dan trots op mogen zijn en dit moeten omarmen. 

De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van sport en cultuur. Het geeft vorm en inhoud aan de samenleving omdat je leert samenwerken, doorzetten en incasseren, maar ook wat normen en waarden zijn. 

We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente staat voor een financieel gezond accommodatiebeleid. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskernen in stand te houden en nieuwe te creëren.

De VVD Loon op Zand wil:


  • Eén passend, eerlijk en toekomstbestendig subsidie- & accommodatiebeleid;
  • Passende en toekomstbestendige accommodaties in de dorpskernen;
  • Sport-, cultuur- en andere evenementen die bijdragen aan onze samenleving ook facilitair en (deels) financieel stimuleren;
  • Een goede samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang, zodat schoolgaande jeugd zoveel mogelijk beweegt;
  • Dat sport en sportverenigingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking