II. Minder regels en meer ondernemerschap

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij een bedrijf moeten runnen. De gemeente  moet bestaande en nieuwe ondernemers stimuleren. Ondernemers de ruimte geven en vertrouwen schenken is hier een voorbeeld van.

De VVD zet zich in voor lagere (administratieve) lasten. Investeringsplannen die de economie stimuleren en banen opleveren mogen niet worden gehinderd door gemeentegrenzen en overbodige regels. Het midden- en klein bedrijf, de banenmotor van de economie, verdient een goed vestigingsklimaat. 

De ondernemers in de gemeente kunnen meegaan op het succes van De Efteling. De nieuwe ontwikkelingen van De Efteling dienen zorgvuldig, in overleg en in harmonie met de inwoners en ondernemers uitgewerkt te worden zodat er zo min mogelijk hinder wordt ondervonden en iedereen in onze gemeente kan meeprofiteren. 


De VVD Loon op Zand wil:


  • Bestaande en nieuwe ondernemers stimuleren met een goed vestigingsklimaat; 
  • Een flexibel ondernemersloket; 
  • Het schrappen van overbodige regels;
  • Een goede en zuinige omgang met energie, water en milieu;
  • Een moderne gemeente die zich dienstbaar opstelt; 
  • Dat de woonfunctie in het buitengebied geen belemmering vormt voor de agrarische sector;
  • Een ruim opgesteld terrassenbeleid; 
  • Een zorgvuldige uitwerking van de uitbreidingsplannen van De Efteling, in harmonie met onze inwoners.