Verkiezingsprogramma VVD Loon op Zand 2018 - 2021

Waar gaan wij ons de komende periode voor inzetten 

De VVD Loon op Zand pleit voor een krachtig gemeentelijk bestuur. Dat handelt in het belang van al onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Om te voorkomen dat we vastlopen in ons eigen duinzand, moet de kwaliteit van het bestuur en de ambtelijke ondersteuning verbeterd worden. Onze gemeente dient met een toekomstbestendige visie te worden bestuurd. 

De VVD is van mening dat de gemeente Loon op Zand niet ophoudt bij haar grenzen. Er moet gekeken worden naar het beste toekomstscenario voor onze inwoners. Zelfstandigheid van onze gemeente is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast gaat de VVD voor passende accommodaties in al onze dorpskernen. Deze dienen toekomstbestendig te zijn en moeten een thuisgevoel geven aan onze verenigingen. Onze verenigingen zijn een dragende pijler van onze samenleving en verdienen een eerlijk en realistisch subsidiebeleid. 

De openbare ruimte dient van een kwaliteitsniveau te zijn, dat gastheerschap uitstraalt naar onze inwoners en bezoekers. De komende jaren moet de gemeente investeren in goed onderhouden groenvoorzieningen en veilige wegen. De gemeente Loon op Zand wil dé toeristisch recreatieve gemeente van Nederland worden, om dit te bereiken moet hierop verder worden ingezet. 


In onze gemeente moet de inwoner en de toerist kunnen leven en beleven!