Frank van Wel

Adres:

Contact:

Loon op Zand

tel: 0612374035

frankvanwel@home.nl


Wie is Frank? 


In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de gemeente Dongen als consulent op het gebied van Werk en Inkomen. Ik houd mij bezig met de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en begeleid mensen naar werk. Daarnaast ben ik coördinator van dit team en ben ik verantwoordelijk voor de operationele aansturing. Tevens ga ik regelmatig wandelen en fietsen in de prachtige natuur die onze gemeente te bieden heeft en houd ik van lekker eten en drinken.

 

Waarom VVD?


In 2006 ben ik gestart met de HBO-opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de Avans Hogeschool te Den Bosch. Gedurende deze opleiding heb ik mijn stage gedaan bij de gemeente Loon op Zand en ben ik in 2009 afgestudeerd bij de gemeente Zaltbommel. Tijdens mijn stage bij de gemeente Loon op Zand wist ik dat ik mij wilde gaan inzetten voor de inwoners van onze gemeente.

Ik ben lid geworden van de VVD, omdat ik het belangrijk vind dat mensen hun eigen leven kunnen invullen en vorm geven. De VVD is een partij waar bij eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Waarom, moet de overheid bepalen wat erin het leven van de burger gebeurt. Ik ben van mening dat de meeste mensen in Nederland zelf het beste weten wat goed voor hem of haar is. Onze overheid dient daarbij te faciliteren en niet te dicteren. De VVD is een partij die staat voor een kleine en slagvaardige overheid. Ik ben ten slotte van mening dat wat je doet, moet je goed doen. Onze gemeente moet er zijn voor de burger en niet andersom!

 

Wat doe ik voor de VVD?


Ik ben sinds 2008 lid van onze partij en zit namens onze partij sinds 2010 in de gemeenteraad namens onze partij. Tevens ben ik in de periode 2010 tot en met 2014 secretaris geweest van onze afdeling. Sinds augustus 2015 heb ik het fractievoorzitterschap overgenomen en zet ik samen met onze fractie de ingezette lijn van ons verkiezingsprogramma voort. De VVD heeft zich de afgelopen periode ingezet om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren in onze gemeente. Zo is onze motie aangenomen om de huisvesting van arbeidsmigranten op campings te stoppen en is de verruiming van de zondagsopenstelling op ons initiatief gerealiseerd. De VVD maakt zich sterk voor het verenigingsleven en wij willen een eerlijk en doordacht subsidiebeleid, de verenigingen kunnen op ons blijven rekenen! Verder willen we zuinig zijn op ons geld. Dit zijn de belangrijke speerpunten en zorgen ervoor dat de gemeente klaar is voor de toekomst!

 

Wat zijn mijn portefeuilles?

1.         Openbare orde, veiligheid, brandweer

2.         Accommodatiebeleid

3.         Integrale Veiligheid

4.         Integrale Handhaving

5.         Participatiewet

6.         Sport en Vrijwilligersbeleid

7.         Onderwijs en Huisvesting

8.         Samenwerkingsverbanden

 

Raadswerkgroep

-        Lid Seniorenconvent